1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR?

OĞUZ MOTOR (‘Şirket’) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK” ya da “Kanun”) 10. maddesinde belirtilen kapsam dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

ŞirketKanun’da tanımlandığı şekliyle bir “Veri Sorumlusudur”. Bu bağlamda kişisel verilerinizi Kanuna uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

2. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

Veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerimizi idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getiriyoruz. Künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

 

Ünvan : OĞUZ MOTOR MAK.SAN.İÇ VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
Adres :

25 Mayıs, Şht. Er Raşit Çakır Sk. no:4, 55700 Havza/Samsun

İnternet Sitelerimiz: https://www.oguzmotortarimaletleri.com/
Telefon :
0546 879 98 60
e-posta (KVK için): info@oguzmotortarimaletleri.com

 

3. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

Müşterilerimizin, Potansiyel Müşterilerimizin, Müşteri Çalışanlarının aşağıda listelenen kategorilerdeki kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işliyoruz.

Kişisel veri kategorileri:

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Müşteri İşlem, Finans, Pazarlama, Diğer Bilgiler, Özlük

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen genel ve özel amaçlar çerçevesinde Kanun’un 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilke, esas ve usuller dikkate alınarak işlenecektir.

a. GENEL AMAÇLAR

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

b. ÖZEL AMAÇLAR

Bakım / Onarım Süreçlerini Yönetmek, Teknik Destek Sağlamak, Hosting Hizmeti Almak, İnternet Sitelerini İşletmek, Tesislerin Güvenliğini Sağlamak, Anlık Haberleşme Sağlamak, Bilgi ve Destek Talepleri ile Şikayetleri Takip Etmek, Ürünler, Markalar ve İçerikleri Hakkında Bilgilendirme Yapmak, Video Konferans Görüşmesi Yapmak, Çağrı Merkezi İşlemlerini Yürütmek, Tanıtım Yapmak, Bayilere İlişkin İşlemleri Yürütmek, Tahsilat Yapmak, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak, Farkındalık Sağlamak, Sipariş Almak, Gümrük Müşavirlik İşlemlerini Yürütmek, Ürünlerin Müşteriye Teslimini Sağlamak, Fiyat Teklifi Vermek, Cari Hesap Kaydı Açmak, Cari Hesap Mutabakat İşlemlerini Yürütmek, Değerli Kağıt İşlemlerini Yürütmek, Fatura Düzenlemek, Malzeme Kabul ve Çıkış İşlemlerini Yapmak, Ödeme İadeleri İşlemlerini Yönetmek, Kamu Denetimlerine Karşı Yükümlülükleri Yerine Getirmek, Kamu Kurumlarına Resmi Bildirimde Bulunmak, Muhasebe Kayıt ve İşlemlerini Yürütmek, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye vb. Elektronik Belgelerin Dönüşüm ve Saklanması Amacıyla Özel Entegratör Hizmeti Almak, Yazılım Hizmeti Almak, Süresi İçinde Vergi Beyannamelerini Düzenlemek, Uygun Kredi Şartlarını Araştırmak, Kredi İşlemlerine Yönelik Süreçlerin Tamamlanması, Mail Order Yoluyla Tahsilat Yapmak, Vergi / Yasal Kesinti İşlemlerini Yürütmek, Anket ve Sosyal Araştırma Faaliyeti Yapmak, Bayi Süreçlerini Yönetmek, Müşteri Kaydı Oluşturmak, Ürün Montajı Yapmak, E-Bülten vb Kanallarla Ürün ve Hizmetler Hakkında Tanıtım ve Bilgilendirme Yapmak, Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu (marka, patent ve telif gibi) Ürün, Sır ve Hakların Korunması, Yeni Ürün veya İnovasyon Süreçlerini Yürütmek, Müşteri Tercihi ve İhtiyacına Uygun Muadil Ürün Tasarlamak, Toplantı, Etkinlik vb Faaliyetlerin Görsel İşitsel Kayıtlarının Alınması ve Saklanması

 

5. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanunun 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Sosyal Medya, Yazılım, Bulut Yedekleme, Hosting, Sunucu, Elektronik Posta, Anlık Mesajlaşma, Uzaktan Erişim, Özel Entegratör Hizmeti gibi elektronik ortamlarda ve fatura, irsaliye vb. fiziksel ortamlarda işlenmektedir.

Şirket olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi”ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİ NEDEN VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ?

Şirket olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun’un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri, veri işleme sözleşmeleri ve taahhütnameler ile güvence altına almaktayız.

6.1 Yurt içi Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz.

1- Yeminli Mali Müşavir ile; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Muhasebe Kayıt ve İşlemlerini Yürütmek, Vergi / Yasal Kesinti İşlemlerini Yürütmek, Vergi İdaresine Karşı Yükümlülükleri Yerine Getirmek, Süresi İçinde Vergi Beyannamelerini Düzenlemek amaçlarıyla,
2- Taşımacılık Firmaları ile Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla,
3- Bilişim Şirketleri ile Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Cari Hesap Kaydı Açmak, Muhasebe Kayıt ve İşlemlerini Yürütmek, Yazılım Hizmeti Almak, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Kurumsal E-posta Hesaplarını Yönetmek amaçlarıyla,
4- Bankalar ile Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ödemeleri Gerçekleştirmek, Tahsilat Yapmak amaçlarıyla,
5- Bayiler ile Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bayilere İlişkin İşlemleri Yürütmek amaçlarıyla,
6- Özel Entegratör ile Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye vb. Elektronik Belgelerin Dönüşüm ve Saklanması Amacıyla Özel Entegratör Hizmeti Almak amaçlarıyla,
7- Avukat ile Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Dava Süreçlerini Takip Etmek amaçlarıyla

6.2. Yurt dışı Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Şirket kişisel verilerinizi internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

1- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak amaçlarıyla, ABD menşeli Meta (Facebook) ile
2- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Anlık Haberleşme Sağlamak, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla, ABD menşeli Meta (WhatsApp) ile
3- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak amaçlarıyla, menşeli Meta (Instagram) ile
4- Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Kamuoyunu Bilgilendirmek, Farkındalık Sağlamak, Tanıtım Yapmak amaçlarıyla, ABD menşeli Youtube (Google) ile

 

Hizmet sağlayıcıların gizlilik politikalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

1- Meta (Facebook) Gizlilik Politikası
2- Meta (WhatsApp) Gizlilik Politikası
3- Meta (Instagram) Gizlilik Politikası
4- Youtube (Google) Gizlilik Politikası

 

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle “açık rıza” şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddenin (2) no’lu fıkrasında geçen,

a) “Kanunlarda açıkça öngörülme”

b) “Fiili imkânsızlık” nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,

ç) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

d) “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,

e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun “meşru menfaatleri için” veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenebilmektedir.

 

Bu doğrultuda kişisel verileriniz;  (c), )ç), (e) ve (f) fıkraları ile (a) fıkrası uyarınca aşağıdaki mevzuat çerçevesinde işlenmekte ve belirtilen taraflara aktarılabilmektedir:

1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
3- 5941 sayılı Çek Kanunu
4- 6473 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
5- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
6- 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
7- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
8- 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
9- 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
10- 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)

 

8. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. maddesinde sayıldığı şekliyle;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

9. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin Kişisel Veri Sahibi Başvuruları” sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu kullanarak bize başvurabilirsiniz.